Τμήματα

Ανα Επίπεδο Σπουδών

 • Tμήματα για παιδιά.
 • Τμήματα για εφήβους.
 • Τμήματα για ενήλικες.
 • Ιδιαίτερα μαθήματα για παιδιά ή ενήλικες.
 • Τμήματα προετοιμασίας για εξετάσεις σε όλους τους φορείς που διοργανώνουν εξετάσεις γλωσσομάθειας αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ.
 • Τμήματα προετοιμασίας Αγγλικών για Πανελλήνιες.
 • Τμήματα προετοιμασίας για εξετάσεις σε πτυχία αξιολόγησης των γνώσεων των υποψηφίων, για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

 

Τμήματα για παιδιά – εφήβους

(Διάρκειας μίας σχολικής χρονιάς ή θερινά υπερεντατικά)

 • Νursery, για μαθητές ηλικίας 5-6 ετών, Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού
 • Junior A, για μαθητές Β’ Δημοτικού
 • Junior B, για μαθητές Γ’ Δημοτικού.
 • Junior A + B σε μία χρονιά, για μαθητές Β’ ή Γ’ Δημοτικού.
 • Senior A
 • Senior B
 • Senior C
 • Senior D – A2 
 • Pre-Lower – B1 
 • Lower – B2 
 • Advanced C1 
 • Proficiency C2

 

Τμήματα ενηλίκων

 • Beginners – Elementary – Α2 
 • Pre- Intermediate – B1 
 • Lower – B2  
 • Proficiency – C2

Προετοιμασία για Εξετάσεις Γλωσσομάθειας

Προετοιμασία για Εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα.

Τα επίπεδα κοινού κοινοτικού πλαισίου αναφοράς στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται στο παρακάτω link, είναι τα εξής:

 https://www.coe.int/en/web/language-policy/home

 • Α1   στοιχειώδης γνώση
 • Α2    βασική γνώση
 • Β1    μέτρια γνώση
 • Β2    καλή γνώση
 • Γ1    πολύ καλή γνώση
 • Γ2    άριστη γνώση

Τα πτυχία γλωσσομάθειας και τα επίπεδα τους που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ βρίσκονται αναλυτικά στο παρακάτω link: Πίνακας Επιπέδων ΚΕΠΑ

Προετοιμασία για Πανελλήνιες Εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε τη προετοιμασία μαθητών για το ειδικό μάθημα Αγγλικής Γλώσσας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Προετοιμασία για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού

Προετοιμάζουμε μαθητές για τις εξετάσεις IELTS και TOEFL που ζητούνται για εισαγωγή σε Αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αξιολογούν το επίπεδο των γνώσεων του μαθητή και έχουν ισχύ για δύο χρόνια.

Τμήματα Συνομιλίας και Προφορικής Εξάσκησης

Απευθύνονται:

 • Σε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικών  για κάποια χρόνια αλλά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν.
 • Σε όσους έχουν βασική γνώση της γλώσσας και χρειάζονται την προφορική εξάσκηση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ή προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό (εξάσκηση σε ειδική θεματολογία).
 • Σε όσους έχουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων αλλά τους λείπει η εξάσκηση του προφορικού λόγου.