Τι είναι η Μεταγνώση

Μεταγνώση – μεταγιγνώσκειν είναι ο επιστημονικός όρος –  είναι η επίγνωση του «μαθαίνω πώς μαθαίνω». Δηλαδή, συνειδητοποιώ τι διαδικασίες ακολουθώ για να μάθω, τι συνειρμούς και τι συσχετισμούς κάνω, πώς συνδέω γνώση που ήδη έχω με τη νέα πληροφορία που παίρνω.

Η Μεταγνώση είναι η ανώτερη όλων των δεξιοτήτων που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος και σημαίνει ‘μαθαίνω τον τρόπο που μαθαίνω’.

 • Γιατί χρειάζεται το παιδί μου αυτή τη δεξιότητα;

Όταν το παιδί μάθει τον τρόπο που μαθαίνει, μπορεί να κάνει ό,τι προσαρμογές (ικανότητα ευελιξίας), ή ρυθμίσεις χρειάζονται στον τρόπο που μελετά, που οργανώνεται, αλλά και στις συνήθειες, στη συμπεριφορά και στο χαρακτήρα του (αυτορρύθμιση), ώστε να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει να πετύχει.

Για να το κάνει αυτό πρέπει να παρατηρεί τον εαυτό του, τι αποτέλεσμα έχουν οι συμπεριφορές του και ο τρόπος σκέψης του.

 • Πού θα του χρησιμεύσει η μεταγνώση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες όπως η ευελιξία και η αυτορρύθμιση;

Σε κάθε τομέα της ζωής του!

  Όπως:

 • Σχολείο
 • Σπουδές
 • Στόχοι
 • Προσωπικές αλλαγές
 • Οικονομική κατάσταση
 • Προσωπικές σχέσεις
 • Ξεκίνημα καριέρας
 • Εργασία
 • Προσωπικές σχέσεις
 • Οικογένεια
 • Διαχείριση ξαφνικών αλλαγών

Αυτή τη δεξιότητα επιδιώκουμε να διδάξουμε στους μαθητές μας παράλληλα με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.

Φαντάζεστε τι καταπληκτική εξέλιξη μπορεί να έχει το παιδί σας στη ζωή του, όταν έχει κάνει κτήμα του τις δεξιότητες αυτές από τα σχολικά του χρόνια;


Γιατί μας εκφράζει η ονομασία METAGNOSIS:

Το ελληνικό πρόθεμα μετα– χρησιμοποιείται παγκοσμίως, και   σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη και το λεξικό Merriam Webster,  σημαίνει χρονική ακολουθία, διαδοχή, πέρα από το γνωστό, μετάβαση, αλλαγή σε κάτι νέο, κάτι που είναι προχωρημένο για την εποχή του και ταιριάζει απόλυτα με αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε:

 • Συνδέει το τώρα με την ιστορία μας που ξεκινά με το κέντρο ξένων γλωσσών ΜΕΤΑΞΑ και με τις αξίες του,  
 • Δηλώνει τη συνέχεια, τη διαδοχή, υπό τη νέα διεύθυνση από το Νίκο Καλόφωνο, τρίτης γενιάς καθηγητή,
 • Εκφράζει τη μετάβαση, την αλλαγή, το νέο τρόπο διδασκαλίας και λειτουργίας,
 • Και πηγαίνει τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας πολύ πέρα από τα καθιερωμένα, μέσα από νέες, εμπλουτισμένες  υπηρεσίες και μεθοδολογίες.