ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε ποια ηλικία είναι καλύτερο να ξεκινήσει Αγγλικά το παιδί μου;

Η καλύτερη ηλικία είναι 5 ή 6 ετών όπου τα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα και βιωματικά, όπως στο Νηπιαγωγείο. Για τη βασική εκπαίδευση η καλύτερη ηλικία είναι η Β’ Δημοτικού, που το παιδί έχει εξοικειωθεί με τη γραφή – εάν δεν  έχει κάποια δυσκολία στο σχολείο. Τότε, είναι η Γ΄Δημοτικού.

 

Πόσα χρόνια χρειάζονται μέχρι το Lower (επίπεδο Β2)

Έχει αναφερθεί αναλυτικά στα Επίπεδα Σπουδών μας. Για συντόμευση του χρόνου που απαιτείται, μπορεί ο μαθητής να κερδίσει χρόνο παρακολουθώντας καλοκαιρινά εντατικά μαθήματα.

Είναι απαραίτητη η Β’ junior?

Στη πρώτη χρονιά Αγγλικών (Α’ junior), τα βιβλία έχουν πολύ βασικό εισαγωγικό λεξιλόγιο. Στην πρώτη κανονική (A΄ Senior), το λεξιλόγιο της B’ Junior θεωρείται διδαγμένο οπότε ένα παιδί που θα παραλείψει τη B’ Junior θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και ίσως χάσει τον ενθουσιασμό του για τα Αγγλικά. 

 

Είναι απαραίτητη η τάξη pre-lower ή Ε’ senior;

Συνήθως ναι, επειδή περιέχει επιπλέον λεξιλόγιο και εξάσκηση στο γραπτό λόγο – έκθεση.

Είναι δυνατόν σε ένα καλοκαίρι να βγει σωστά μια ολόκληρη τάξη;

Είναι κάτι που το εφαρμόζουμε με επιτυχία πάρα πολλά χρόνια, σε τάξεις από τη B’ Junior μέχρι το Proficiency. Οι μαθητές δεν δυσκολεύονται γιατί η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι άμεση και οι γνώσεις είναι φρέσκες στη μνήμη τους. Επιπλέον οι μαθητές δεν έχουν τον όγκο των μαθημάτων του σχολείο, ούτε πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, οπότε αποδίδουν εξαιρετικά και τους είναι πολύ εύκολη η μετάβαση στο επόμενο επίπεδο το Σεπτέμβριο.

Δεν είναι κουραστικά τα μαθήματα χωρίς διάλειμμα για τα μικρά παιδιά;

Καθόλου γιατί το μάθημά στο κέντρο ξένων γλωσσών METAGNOSIS είναι διαδραστικό, με συχνές εναλλαγές και συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.