Γιατί Υπερέχουμε

  • Γιατί για εμάς το επίκεντρο είναι ο κάθε μαθητής ξεχωριστά και η μάθηση γίνεται με βιωματικό, διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο.
  • Γιατί δεκαετίες συλλογικής εμπειρίας στη διδασκαλία και την επιμόρφωση, μας καθιστούν μοναδικά ικανούς να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες και δεξιότητες του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.
  • Γιατί οι επιτυχίες μας κάθε χρόνο επιβεβαιώνουν ότι για εμάς δεν είναι θέμα τύχης αλλά μιας ξεκάθαρα χαρτογραφημένης διαδρομής.  
  • Γιατί δε διαγράφουμε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, αλλά τον προσαρμόζουμε στα νέα δεδομένα, εμπλουτίζοντας τον με παιχνίδι και σύγχρονες τεχνολογίες.
  • Γιατί παρέχουμε στους μαθητές μας μια μέθοδο μάθησης και ένα περιβάλλον, που όχι μόνο τους κρατά το ενδιαφέρον αλλά φροντίζει να καλλιεργεί την αγάπη τους για τη μάθηση, τις γλώσσες  και την εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα τους φιλοξενεί σε ένα χώρο μοναδικά μοντέρνο, σύγχρονο και απόλυτα ασφαλή.
  • Γιατί η συνεργασία και η συνεχής επικοινωνία μεταξύ καθηγητή, γονέα και παιδιού για εμάς είναι όχι απλώς διαδικασία,  αλλά πολύτιμη και απολύτως  βασική προϋπόθεση.

Και κυρίως,

  • Γιατί ο κάθε μαθητής που ολοκληρώνει σε μας την εκμάθηση των Αγγλικών, έχει παράλληλα διδαχθεί αξίες και δεξιότητες ζωής και έχει όλα τα προσόντα να πετύχει κάθε στόχο στη ζωή του.