ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Teacher Training ξενόγλωσσων καθηγητών.

Με  πολυετή προσωπική επιμόρφωση και πρακτική εμπειρία εκπαίδευσης ξενόγλωσσων καθηγητών, διοργανώνουμε ειδικά σεμινάρια για καθηγητές ξένων γλωσσών, όπου διδάσκουμε:

 • Ποια είναι ο ρόλος της παρουσίας του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη.
 • Πώς να σχεδιάζει και να οργανώνει όλη τη διδακτική χρονιά και πώς να μοιράζει την ύλη και τις δραστηριότητες του μαθήματος.
 • Πώς να ξέρει το στόχο του μαθήματος κάθε στιγμή.
 • Πώς να προγραμματίζει τις δικές του δραστηριότητες για το κάθε μάθημα.
 • Πώς να επιλέγει και πώς να εφαρμόζει παιχνίδια μέσα στο μάθημα.
 • Πώς να βοηθά το μαθητή να αξιοποιεί τις δικές του δυνάμεις.
 • Πώς να βάζει όρια όπου χρειάζεται και με ποιον τρόπο να δημιουργεί κλίμα αλληλοϋποστήριξης μέσα στην τάξη.
 • Τι είναι ο σεβασμός και πώς μπορεί να εμπνέει τους μαθητές του.
 • Λύσεις και προτάσεις για προβλήματα που προκύπτουν σε μια τάξη.
 • Αυτοπεποίθηση και στήριξη καθηγητών.

 

Teacher Training στη μεθοδολογία του METAGNOSIS – Learn – Evolve – Thrive.

 • Μοιραζόμαστε με χαρά το μυστικό της επί σειρά ετών απόλυτης επιτυχίας μας στα πτυχία ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και στη στήριξη των μαθητών μας.
 • Ευαισθητοποιούμε τους Εκπαιδευτικούς ως προς τις σχέσεις τους με τους μαθητές τους και πώς μπορεί αυτή η σχέση να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν κίνητρο για καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα τους.
 • Εκπαιδεύουμε Εκπαιδευτικούς στις αρχές του Coaching και του Νευρο-γλωσσικού Προγραμματισμού ώστε να κατανοούν βαθύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους και να προσαρμόζουν το μάθημα τους για αποτελεσματική μάθηση.
 • Ενδυναμώνουμε κάθε εκπαιδευτικό στο πολύ σημαντικό έργο του.
 • Εκπαιδεύουμε στη διδασκαλία και εφαρμογή κοινωνικών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης.
 • Εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς να συμπεριλαμβάνουν τους γονείς στο έργο τους και να τους έχουν σημαντικούς βοηθούς στην εκπαίδευση και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
 • Ευαισθητοποιούμε τους εκπαιδευτικούς σε τρόπους επιβράβευσης μαθητών, ενσυνειδητότητας ( Mindfulness), αξιών και τεχνικών που θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον κοινωνικό πυρήνα σεβασμού και αλληλοϋποστήριξης.