Αξίες και Όραμα

Όραμα

Learn – Το όραμά μας είναι να διδάσκουμε την Αγγλική γλώσσα, βοηθώντας τον κάθε μαθητή να μαθαίνει πως να μελετά και να γίνεται αυτόνομος.

Evolve – Γι’αυτό, μαζί με την Αγγλική γλώσσα, διδάσκουμε δεξιότητες που εξελίσσουν τους μαθητές ως προσωπικότητες.

Thrive – Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια ουσιαστικών και ειλικρινών σχέσεων με μαθητές και γονείς, το κάθε παιδί μπορεί πλέον να πετυχαίνει τους στόχους του στην Αγγλική γλώσσα αλλά και να αποκτά δυνατά εφόδια για όλη του τη ζωή.

 

Αξίες

Στo εκπαιδευτήριο METAGNOSIS πιστεύουμε ακράδαντα στους πέντε αξιακούς πυλώνες οι οποίοι καθορίζουν τη γενική φιλοσοφία της δουλειάς μας:

Συνεργασία: Πιστεύουμε στη συνεχή και ειλικρινή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς.

Εμπιστοσύνη: Καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη μεταξύ καθηγητή, παιδιού και γονέα, επειδή  είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του μαθητή.

Ομαδικότητα: Πιστεύουμε ακράδαντα στη θετική συνεισφορά της υγιούς δυναμικότητας της ομάδας μας στο καθημερινό μας έργο. 

Καινοτομία: Επενδύουμε σε τεχνολογία και εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους στη διδασκαλία μας, ώστε να υπηρετούμε καλύτερα τους μαθητές μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας.

Αυτοβελτίωση: Στοχεύουμε στο να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, γιατί για εμάς κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός οπότε πρέπει και η προσέγγιση να είναι διαφοροποιημένη. Πολλές φορές χρειάζεται ένας συνδυασμός μεθοδολογίας για να ξεκλειδώσεις το μαθητή ώστε να ξεδιπλώσει τις ικανότητες του και εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό πως θα προσαρμόσει την στρατηγική του σε κάθε περίπτωση.